ترجمه اهنگ های خارجی
ترجمه اهنگ های خارجی

اینم اهنگ بریتنی که مونا جان درخواست کرده بودن                                

Britney Spears- big fat bass 

Big fat bass
The big fat bass
Big fat bass
The big fat bass
Big fat bass
The big fat bass
Big fat bass
The big fat bass
بیس گنده و چاق


I can be the treble baby

من میتونم صدای زیر باشم عزیزم
You can be the bass

تو میتونی صدای بیس باشی
You can be the bass
You can be the bass
I can be the treble baby
You can be the bass
You can be the bass
You can be the bass
I can be the treble baby
You can be the bass
You can be the bass
You can be the bass
I can be the treble baby
You can be the bass
You can be the bass
You can be the bass

Hey
You see me down on the floor

تو منو در مین رقص میبینی
I want you to take me higher

میخوام منو بالاتر ببری
Till I can't take it no more

تا جایی که نتونم بالاتر برم

It's gettin bigger

داره بزرگ میشه
The bass is gettin bigger

بیس داره بزرگ میشه

And now

و حالا
You see me up in the sky

تو منو در آسمون میبینی
I was rockin the bottom

داشتم دکمه هارو فشار میدادم
Now look at me I can fly

حالا منو ببین که میتونم پرواز کنم

It's gettin bigger
The bass is gettin bigger

I can be your treble baby
You can be my bass
You can be my bass
You can be my bass

I can be your treble baby
You can be my bass
You can be my bass
You can be my bass

It's gettin bigger
The bass is gettin bigger

It's gettin bigger
The bass is gettin bigger

It's gettin bigger
The bass is gettin bigger

It's gettin bigger
Bigger bigger

The bass is getting low
The bass is getting low
The bass is getting low

I-I-I-I-It's gettin bigger
The bass is gettin bigger

Hey
You see me out in the night

منو تو شب میبینی
Wanna go out dancing

میخوام برای رقصیدن برم بیرون
So I can feel alright

تا بتونم احساس خوبی داشته باشم

It's gettin bigger
The bass is gettin bigger

Yo
Take me out in the lights

منو تو روشنایی ها بیرون ببر
I wanna have me a good time

میخوام وقت خوبی باهم اشته باشیم
The bass is feelin nice

بیس احساس خوبی داره

It's gettin bigger
The bass is gettin bigger

I can be your treble baby
You can be my bass
You can be my bass
You can be my bass

I can be your treble baby
You can be my bass
You can be my bass
You can be my bass

I can be your treble baby
You can be my bass
You can be my bass
You can be my bass

I can be your treble baby
You can be my bass
You can be my bass
You can be my bass

Yeah
Yeah
Yeah
Y'all better get ready for the kick drum

بهتره که همه شما آماده لگد ضربه درام بشید
For the kick drum

ضربه درام
For the kick drum
Y'all better get ready for the kick drum
For the kick drum
For the kick drum

Yo it's the kick drum

لگد درامه
Come and get some

بیایید و توش شریک بشید
Of the sound that's rockin your system

تو صدایی که سیستمتون رو تاب میده
When it pounds it cause an addiction

وقتی که میکوبه باعث اعتیاد میشه
You addicts better have a prescription

شما معتادها بهتره که نسخه ای داشته باشید
Me and Brit got the whole club trippin

منو بریتنی تمام کلوب رو لغزنده کردیم
They sit and wait and listen

اونا میشینن منتظر میمونن و گوش میدن
For the kick drum

برای ضربه درام
For the kick drum
For the kick drum
For the kick drum
For the big big fat fat bass
Rockin all in your face

تمامی آنها تو صورتت تاب میخورن
Vibrate shake up place

با ارتعاش این مکان رو بلرزون
Right now let's get crazy

همین حالا بیا دیوونه شیم
Here we go
Here we go
Here we go

شروع میکنیم
Everybody in the place get frantic

همگی در اینجا آشفته بشید
This beat right here's gigantic

این ضرب ترانه محشره
Yo

It's gettin bigger
The bass is gettin bigger

It's gettin bigger
The bass is gettin bigger

It's gettin bigger
The bass is gettin bigger

It's gettin bigger
The bass is gettin bigger

I can be your treble baby
You can be my bass
You can be my bass
You can be my bass

I can be your treble baby
You can be my bass
You can be my bass
You can be my bass

I can be your treble baby
You can be my bass
You can be my bass
You can be my bass

I can be your treble baby
You can be my bass
You can be my bass
You can be my bass

[ ] [ ] [ pouya ]

Britney Spears- over protected

 

[Spoken]:
I need time (time)

به زمان نیاز دارم

 
Love (love)

عشق

 
Joy (joy)

لذت


I need space

به فضا نیاز دارم

 
I need me
به خودم نیاز دارم


(Action!)
حرکت


Say hello to the girl that I am!

سلام کن به دختری که اون دختر منم
You're gonna have to see through my perspective

باید از دیدگاه من ببینی
I need to make mistakes just to learn who I am

من نیاز دارم که خطا کنم تا یاد بگیرم که کی هستم
And I don't wanna be so damn protected

و من نمیخوام توی یه حصار لعنتی باشم
There must be another way

آنجا باید راه دیگه ای هم باشه


Cause I believe in taking chances

چون من به شانس اعتقاد دارم 
But who am I to say

اما من کی باشم که بگم که
What a girl is to do

دختر باید چه کار کنه
God, I need some answers
خدایا ، من جواب میخوام

 
What am I to do with my life

من باید با زندگیم چه کار کنم
(You will find out don't worry)

بالاخره میفهمی نگران نباش
How Am I supposed to know what's right?

چه طور فکر کنم که چی درسته؟
(You just got to do it your way)

فقط باید راهت رو بری
I can't help the way I feel

دیگه نمیتونم این احساسی رو که دارم تحمل کنم

But my life has been so overprotected
اما زندگی من یه حصار داره

I tell them what I like

من به اون ها میگم که چی دوست دارم 
What I won't

که چی نمیخوام
What I don't

که نمیخوام چه کاری رو انجام بدم
But every time I do I stand corrected

اما هر وقت که میخوام انجامش بدم و تصحیحش کنم 
Things that I've known

چیزهایی رو که میدونم 
I can't believe what I hear about the world, I realize

نمیتونم باور کنم به چیزی که درباره جهان میشنوم ، من متوجه میشم که 
I'm overprotected

من توی یه حصارم

There must be another way

 باید راه دیگه ای هم وجود داشته باشه


Cause I believe in taking chances

چون من به شانس اعتقاد دارم 
But who am I to say

اما من کی باشم که بگم که
What a girl is to do

دختر باید چه کار کنه
God, I need some answers
خدایا ، من جواب میخوام


What am I to do with my life

من باید با زندگیم چه کار کنم
(You will find out don't worry)

بالاخره میفهمی نگران نباش
How Am I supposed to know what's right?

چه طور فکر کنم که چی درسته؟
(You just got to do it your way)

فقط باید راهت رو بری
I can't help the way I feel

دیگه نمیتونم این احساسی رو که دارم تحمل کنم

But my life has been so overprotected
اما زندگی من یه حصار داره


I need time (love)

من به زمان نیاز دارم(عشق)

 
I need space

من به فضا نیاز دارم

 
(This is it, this is it)
همینه ، خودشه


I don't need nobody

من به هیچ کس نیاز ندارم

 
Telling me just what I wanna

بهم بگو که چی میخوام

 
What I what what I'm gonna

باید چه کار کنم

 
Do about my destiny

درباره سرنوشتم


I Say No, No

من میگم نه ، نه
Nobody tell me just what I wanna do, do

هیچ کس بهم نمیگه که میخوام چه کار کنم
I'm so fed up with people telling me to be

من بیزارم از اینکه مردم درباره من حرف بزنند 
Someone else but me
من ، نه کس دیگه ای

 

(Action!)

What am I to do with my life

من باید با زندگیم چه کار کنم
(You will find out don't worry)

بالاخره میفهمی نگران نباش
How Am I supposed to know what's right?

چه طور فکر کنم که چی درسته؟
(You just got to do it your way)

فقط باید راهت رو بری
I can't help the way I feel

دیگه نمیتونم این احساسی رو که دارم تحمل کنم

But my life has been so overprotected
اما زندگی من یه حصار داره


I don't need nobody

Tellin me just what I wanna

What I what what I'm gonna

به هیچ کس نیازی ندارم که بهم بگه چی میخوام چیکار بکنم
Do about my destiny

و با سرنوشتم چطور کنار بیام


I Say No, No

من میگم نه ، نه
Nobody tell me just what I wanna do, do

هیچ کس بهم نمیگه که میخوام چه کار کنم
I'm so fed up with people telling me to be

من بیزارم از اینکه مردم درباره من حرف بزنند 
Someone else but me
من ، نه کس دیگه ای


What am I to do with my life

من باید با زندگیم چه کار کنم
(You will find out don't worry)

بالاخره میفهمی نگران نباش
How Am I supposed to know what's right?

چه طور فکر کنم که چی درسته؟
(You just got to do it your way)

فقط باید راهت رو بری
I can't help the way I feel

دیگه نمیتونم این احساسی رو که دارم تحمل کنم

But my life has been so overprotected
اما زندگی من یه حصار داره

 

[ ] [ ] [ pouya ]

Britney Spears-Right now

 

 

(Whao Oh Oh Oh)

Are you ready for me?

واسه من آماده ای؟
(Whao Oh Oh Oh)

Yeah! I though so

آره!فکرشو می کردم


No Nothing will stop it

نه، هیچ چیزی اون رو متوقف نمیکنه

 

You can waste your time

تو میتونی وقتت رو تلف کنی

 

Yeah you feel desire

آره احساس عطش می کنی

 

You made up your mind

تو تصمیمت رو گرفتی

 

Feel it

Taste the victory

طعم پیروزی رو احساسش کن 

 

Feel it burning

سوختنش رو احساس کن

 

Burning inside of me

از درون من رو می سوزونه

 

Right now

همین حالا

(Hey!)

هی

 

I will be your champion

من قهرمان توخواهم بود


This is where we belong

این جایی هست که به بهش تعلق داره


Making it happen now

اون واقعه رو حالا به وجود بیار

(Hey!)

هی


Nothing will stop us

هیچ چیز جلوی ما رو نمیگیره


Won't pull us under

چیزی نمیتونه به ما غلبه کنه


It's gonna start.

شروع کن

 

Right now

همین حالا


There is no end to it

برای اون پایانی وجود نداره


No

نه


As far as I can see

تا اونجایی که میتونم ببینم


And we will not faultier

و ما نخواهیم باخت


(Will not faultier)

نخواهیم باخت

Yeah, we can share the dream
آره ، ما میتونیم آرزوهامون رو قسمت کنیم


Feel It

احساسش کن


Taste the victory

حس پیروزی رو


Feet It burning

سوختنش رو احساس کن


Burning inside of me

من رو از درون می سوزونه


Right now
همین حالا
(Hey!)

هی


I will be your champion

من قهرمان تو خواهم بود


This is where we belong

این جایی هست که به ما تعلق داره


Making it happen now

اون واقعه رو حالا به وجود بیار

(Hey!)

هی


Nothing will stop us

هیچ چیز جلوی ما رو نمیگیره


Won't pull us under

چیزی نمیتونه به ما غلبه کنه


It's gonna start.

قراره شروع بشه


It's gonna start right now

همین حالا قراره شروع بشه

Share the dream

 

آرزوهامون رو قسمت کنیم

 

 

[ ] [ ] [ pouya ]

Britney Spears-If U Seek Amy


La la la, la la la
La la la, la la la

Oh baby baby have you seen Amy tonight?

آه عزیزم،امشب امی رو ندیدی
Is she in the bathroom is she smokin' up outside? Oh

تو حمومه یا بیرون داره سیگار میکشه
Oh baby baby does she take a piece of lime
For the drink that I'mma buy her do you know just what she likes? Oh

آه عزیزم، وقت داره واسه اینکه یه نوشیدنی مهمونش کنم میدونی چی دوست داره

 


Oh oh, tell me have you seen her? Because I'm so oh

بگو امی رو دیدی؟! چون من، آه
I can't get her off of my brain

نمیتونم از فکرش بیرون بیام
I just want to go to the party she gonna go

میخوام به پارتی که اون داره میره یرم
Can somebody take me home?
Ha ha, he he, ha ha ho

کسی میتونه منو ببره خونه

Love me hate me, say what you want about me

چه دوسم داشته باشی،چه ازم متنفر باشی بگو از من چی میخوای
But all of the boys and all of the girls are begging to if you seek Amy

ولی همه دخترا و پسرا دارن ازت سراغ امی رو می گیرن
Love me hate me, but can't you see what I seek?

چه دوسم داشته باشی،چه ازم متنفر باشی ، نمیتونی ببینی که من دنبال چشم
All of the boys and all of the girls are begging to if you seek Amy

ولی همه دخترا و پسرا دارن ازت سراغ امی رو می گیرن
Love me hate me, la la la, la la la

چه دوسم داشته باشی،چه ازم متنفر باشی

Amy told me that she's gonna meet me up

امی به من گفت که میخواد منو ببینه
I don't know where or when and now they're closing up the club, oh

نمیدونم کی و کجا! دارن کلوپ رو می بندن
I've seen her once or twice but boy she knows my face

فق یه بار یا دو بار دیدمش ولی اون چهرمو میشناسه
But it's hard to see with all the people standing in the way, oh

ولی دیدنش کار خیلی سختیه وقتی همه مردم تو خیابون سر راهشن

Oh oh, tell me have you seen her, because I'm so oh

بگو امی رو دیدی؟! چون من خیلی، آه
I can't get her off of my brain

نمیتونم از فکرش بیرون بیام
I just want to go to the party she gonna go

میخوام به پارتی که اون داره میره یرم
Can somebody take me home?
Ha ha, he he, ha ha ho

کسی میتونه منو ببره خونه

Love me hate me, say what you want about me

چه دوسم داشته باشی،چه ازم متنفر باشی بگو از من چی میخوای
But all of the boys and all of the girls are begging to if you seek Amy

ولی همه دخترا و پسرا دارن ازت سراغ امی رو می گیرن
Love me hate me, but can't you see what I seek?

چه دوسم داشته باشی،چه ازم متنفر باشی ، نمیتونی ببینی که من دنبال چشم
All of the boys and all of the girls are begging to if you seek Amy

ولی همه دخترا و پسرا دارن ازت سراغ امی رو می گیرن
Love me hate me,

چه دوسم داشته باشی،چه ازم متنفر باشی

Oh, so what you want about me?

خب از من چی میخوای
Oh, but can't you see what I see?

نمیبینی که من چی میبینم
Oh, so what you want about me?
La la la, la la la

خب از من چی میخوای

So tell me if you see her

بگو که دیدیش یا نه
'Cause I've been waiting here forever

چون همیشه اینجا منتظرش بودم و می مونم
Oh baby baby if you seek Amy tonight

آه عزیزم اگه امشب دنبال امی هستی
Oh baby baby we'll do whatever you like

هر کاری که بخوای انجام میدیم
Oh baby baby baby

آه عزیزم
Oh baby baby baby

آه عزیزم

La la la, la la la
La la la, la la la
Love me hate me, say what you want about me

چه دوسم داشته باشی،چه ازم متنفر باشی بگو از من چی میخوای
But all of the boys and all of the girls are begging to if you seek Amy

ولی همه دخترا و پسرا دارن ازت سراغ امی رو می گیرن
Love me hate me, but can't you see what I seek?

چه دوسم داشته باشی،چه ازم متنفر باشی ، نمیتونی ببینی که من دنبال چشم
All of the boys and all of the girls are begging to if you seek Amy

ولی همه دخترا و پسرا دارن ازت سراغ امی رو می گیرن


Love me hate me, say what you want about me, yeah

چه دوسم داشته باشی،چه ازم متنفر باشی بگو از من چی میخوای
But all of the boys and all of the girls are begging to if you seek Amy

ولی همه دخترا و پسرا دارن ازت سراغ امی رو می گیرن
Love me hate me, but can't you see what I seek?

چه دوسم داشته باشی،چه ازم متنفر باشی ، نمیتونی ببینی که من دنبال چشم
All of the boys and all of the girls are begging to if you seek Amy

ولی همه دخترا و پسرا دارن ازت سراغ امی رو می گیرن
Love me hate me,

چه دوسم داشته باشی،چه ازم متنفر باشی


Oh, so what you want about me?

خب از من چی میخوای
Oh, but can't you see what I see?

نمیبینی که من چی میبینم
Love me hate me

چه دوسم داشته باشی،چه ازم متنفر باشی
Oh, so what you want about me?

خب از من چی میخوای
All of the boys and all of the girls are begging to if you seek Amy

ولی همه دخترا و پسرا دارن ازت سراغ امی رو می گیرن

 

[ ] [ ] [ pouya ]

Britney Spears-Oops!... I Did It Again


 

[Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah
Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah]

I think I did it again.

فکر کنم یه بار دیگه این کارو کردم
I made you believe

باعث شدم فکر کنی
We're more than just friends.

که ما رفاقتمون بیشتر از دوتا دوسته
Oh, baby;

آه، عزیزم
It might seem like a crush,

شاید ناراحت کننده باشه
But it doesn't mean

ولی اینطور نیست
That I'm serious.

چون من جدیم
'Cause to lose all my senses...

چون تمام احساساتم رو از دست دادم
That is just so typically me.

این دقیقا خود خودمم
Oh, baby; baby.

آه، عزیزم عزیزم

Oops!
... I did it again.

آخ، باز این کارو تکرار کردم
I played with your heart.

و با قلبت بازی کردم
Got lost in the game.

تو این بازی گمت کردم
Oh, baby; baby.

آه، عزیزم عزیزم
Oops!

آخ،
... You think I'm in love.

تو فکر می کنی که عاشق شدم
That I'm sent from above...

و فکر می کنی خدا منو از آسمونا برات فرستاده
I'm not that innocent.

ولی من اونقدرا هم بی گناه نیستم

You see my problem is this:

میدونی مشکل من اینه
I'm dreaming away;

من تو رویام
Wishing that heroes, they truly exist.


I cry watching the days.


Can't you see I'm a fool


In so many ways?


But to lose all my senses...


That is just so typically me.


Baby, oh.

عزیزم، آه

Oops!
... I did it again.

آخ، باز این کارو تکرار کردم
I played with your heart.

و با قلبت بازی کردم
Got lost in the game.

تو این بازی گمت کردم
Oh, baby; baby.

آه، عزیزم عزیزم
Oops!

آخ،
... You think I'm in love.

تو فکر می کنی که عاشق شدم
That I'm sent from above...

و فکر می کنی خدا منو از آسمونا برات فرستاده
I'm not that innocent.

ولی من اونقدرا هم بی گناه نیستم
[Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah
Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah]

"All aboard!"

همه رو به خط!!!!
"Britney, before you go, there's something I want you to have."

بریتنی قبل از اینکه بری میخوام یه چیزی بهت بدم
"Oh, it's beautiful! But wait a minute, isn't this... ?"

آه این خیلی خوشگله، اما وایستا ببینم! این مگه . . .
"Yeah, yes, it is."

آره همونه
"But I thought the old lady dropped it into the ocean in the end..."

ولی من فکر می کردم که اون زن پیر آخر سر انداختش تو اقیاتونس
"Well, baby, I went down and got it for ya."

خب عزیزم، من  رفتم و برات آوردمش
"Aw, you shouldn't have."

آآآه نباید این کارو می کردی

Oops! I

آخ، من
Did it again to your heart.

باز با قلبت بازی کردم
Got lost
In this game; oh, baby.

تو این بازی گمت کردم
Oops! You
Think that I'm sent from above...

فکر می کنی خدا منو از آسمونا برات فرستاده
I'm not that innocent.
ولی من اونقدرا هم بی گناه نیستم


Oops!
... I did it again.

آخ، باز این کارو تکرار کردم
I played with your heart.

و با قلبت بازی کردم
Got lost in the game.

تو این بازی گمت کردم
Oh, baby; baby.

آه، عزیزم عزیزم
Oops!

آخ،
... You think I'm in love.

تو فکر می کنی که عاشق شدم
That I'm sent from above...

و فکر می کنی خدا منو از آسمونا برات فرستاده
I'm not that innocent.

ولی من اونقدرا هم بی گناه نیستم


Oops!
... I did it again.

آخ، باز این کارو تکرار کردم
I played with your heart.

و با قلبت بازی کردم
Got lost in the game.

تو این بازی گمت کردم
Oh, baby; baby.

آه، عزیزم عزیزم
Oops!

آخ،
... You think I'm in love.

تو فکر می کنی که عاشق شدم
That I'm sent from above...

و فکر می کنی خدا منو از آسمونا برات فرستاده
I'm not that innocent.

ولی من اونقدرا هم بی گناه نیستم

[ ] [ ] [ pouya ]

Britney Spears-Womanizer

Superstar! where you from, how's it going?

سوپر استار! اهل کجایی، چه خبرا
I know you, gotta clue what'cha doing

تورو می شناسم، میخوام از کارات سر در بیارم
You can play brand new to all the other chicks out here

میتونی واسه همه دخترای اینجا نقش جدیدی بازی کنی
But I know what you are, what you are, baby

ولی من ماهیتت رو می شناسم، که کی هستی عزیزم

Look at you, getting more than just a re-up

یه نگاه به خودت بنداز، داری پاتو بیشتر از گلیمت دراز می کنی
Baby you, got all the puppets with their strings up

 عزیزم، داری عروسکای خیمه شب بازیت رو می رقصونی
Faking like a good one, but I call 'em like I see 'em

خوب نقش بازی می کنی، اما من چیزی که می بینیم صداشون می کنم
I know what you are, what you are, baby

میدونم چی هستی، چی هستی عزیزم

Womanizer, woman-womanizer, you're a womanizer,

دختر باز، دختر-دختر باز، تو یه دختر بازی
Oh womanizer, oh you're a womanizer, baby

آه، دختر باز، آه، تو یه دختر باز
You you you are, you you you are
Womanizer, womanizer, womanizer (womanizer)
تو، تو، تو یه دختر باز


Boy don't try to front

عزیزم سعی نکن ازم پیشی بگیری
I (I) know just (just) what you are-are-are

میدونم چی هستی
Boy don't try to front
I (I) know just (just) what you are-are-are
عزیزم سعی نکن ازم پیشی بگیری

میدونم چی تو اون کلته


(You) You got me going

تو من واز خود بی خود می کنی
(You) You're oh so charming

خیلی دلربایی
(You) But I can't do it

ولی نمیتونم این کار رو بکنم
(You) You womanizer
تو یه دختر باز


Boy don't try to front

عزیزم سعی نکن ازم پیشی بگیری
I (I) know just (just) what you are-are-are

میدونم چی تو اون کلته
Boy don't try to front
I (I) know just (just) what you are-are-are
عزیزم سعی نکن ازم پیشی بگیری

میدونم چی تو اون کلته

(You) You say I'm crazy

میگی دیوونم
(You) I got you crazy

من دیوونت کردم
(You) You're nothing but a
(You) Womanizer

تو چیزی جز یه دختر باز نیستی

 

Daddy-o, you've got the swagger of a champion

تو غرور قهرمانارو داری
Too bad for you, you just can't find the right companion

چه بد، چون نمیتونی همنشینی پیدا کنی
I guess when you have one too many, makes it hard, it could be easy

فکر کنم وقتی (دوس دخترات) زیاد میشن، کارت سخت میشه، میشد راحت تر باشه
Who you are, that's just who you are, baby

تو دیگه کی هستی، عزیزم تو دیگه کی هستی

Lollipop, you must mistake me,you're the sucker

شوکولات، تو منو به اشتباه انداختی، تو *** هستی
To think that I, would be a victim, not another

که فکر کنم به قربانیم ولی دیگه نمیخوام باشم
Say it, play it, how you want it

اینو بگو، اجراش کن، میخوای چطور باشه
But no way I'm never gonna fall for you, never you, baby

ولی به هیچ وجه دیگه نمیوام تو دامت بی افتم، دیگه تو دام تو نه

Womanizer, woman-womanizer, you're a womanizer,

دختر باز، دختر-دختر باز، تو یه دختر بازی
Oh womanizer, oh you're a womanizer, baby

آه، دختر باز، آه، تو یه دختر باز
You you you are, you you you are
Womanizer, womanizer, womanizer (womanizer)
تو، تو، تو یه دختر باز


Boy don't try to front

عزیزم سعی نکن ازم پیشی بگیری
I (I) know just (just) what you are-are-are

میدونم چی هستی
Boy don't try to front
I (I) know just (just) what you are-are-are
عزیزم سعی نکن ازم پیشی بگیری

میدونم چی تو اون کلته


(You) You got me going

تو من واز خود بی خود می کنی
(You) You're oh so charming

خیلی دلربایی
(You) But I can't do it

ولی نمیتونم این کار رو بکنم
(You) You womanizer
تو یه دختر باز


Boy don't try to front

عزیزم سعی نکن ازم پیشی بگیری
I (I) know just (just) what you are-are-are

میدونم چی تو اون کلته
Boy don't try to front
I (I) know just (just) what you are-are-are
عزیزم سعی نکن ازم پیشی بگیری

میدونم چی تو اون کلته

(You) You say I'm crazy

میگی دیوونم
(You) I got you crazy

من دیوونت کردم
(You) You're nothing but a
(You) Womanizer

تو چیزی جز یه دختر باز نیستی


Maybe if we both lived in a different world

شاید ما تو دوتا دنیای متفاوت زندگی می کردیم

(womanizer, womanizer, womanizer)
Yeah


It would be all good and maybe I could be your girl

شاید همه چیز بهتر می بود و میشد که دوست دختر تو بمونم
But I can't cause we don't, you

ولی نمیتونم، چون ما که تو دو دنیای متفاوت نیستیم

Womanizer, woman-womanizer, you're a womanizer,

دختر باز، دختر-دختر باز، تو یه دختر بازی
Oh womanizer, oh you're a womanizer, baby

آه، دختر باز، آه، تو یه دختر باز
You you you are, you you you are
Womanizer, womanizer, womanizer (womanizer)
تو، تو، تو یه دختر باز


Boy don't try to front

عزیزم سعی نکن ازم پیشی بگیری
I (I) know just (just) what you are-are-are

میدونم چی هستی
Boy don't try to front
I (I) know just (just) what you are-are-are
عزیزم سعی نکن ازم پیشی بگیری

میدونم چی تو اون کلته


(You) You got me going

تو من واز خود بی خود می کنی
(You) You're oh so charming

خیلی دلربایی
(You) But I can't do it

ولی نمیتونم این کار رو بکنم
(You) You womanizer
تو یه دختر باز


Boy don't try to front

عزیزم سعی نکن ازم پیشی بگیری
I (I) know just (just) what you are-are-are

میدونم چی تو اون کلته
Boy don't try to front
I (I) know just (just) what you are-are-are
عزیزم سعی نکن ازم پیشی بگیری

میدونم چی تو اون کلته

(You) You say I'm crazy

میگی دیوونم
(You) I got you crazy

من دیوونت کردم
(You) You're nothing but a
(You) Womanizer

تو چیزی جز یه دختر باز نیستی

Boy don't try to front

عزیزم سعی نکن ازم پیشی بگیری
I (I) know just (just) what you are-are-are

میدونم چی تو اون کلته
Boy don't try to front
I (I) know just (just) what you are-are-are
عزیزم سعی نکن ازم پیشی بگیری

میدونم چی تو اون کلته


Womanizer, woman-womanizer, you're a womanizer,

دختر باز، دختر-دختر باز، تو یه دختر بازی
Oh womanizer, oh you're a womanizer, baby

آه، دختر باز، آه، تو یه دختر باز

(YEAH)

آره

 

[ ] [ ] [ pouya ]

Britney Spears-Everytime

Notice me

منو ببین
Take my hand

دستم رو بگیر
Why are we
Strangers when
Our love is strong

چرا ما با هم غریبه ایم وقتی اینقدر عشقمون قویه
Why carry on without me?
چرا بی من میری


Everytime I try to fly

هر وقت که سعی می کنم پرواز کنم
I fall without my wings

بدون پرهام به زمین می افتم
I feel so small

احساس کوچیکی می کنم
I guess I need you baby

انگار برای پرواز به تو نیاز دارم عزیزم
And everytime I see you in my dreams

و هر بار که تورو تو رویا هام می بینم
I see your face, it's haunting me

صورتت رو می بینم و اون منو شکار می کنه
I guess I need you baby

انگار برای پرواز به تو نیاز دارم عزیزم

I make believe

باور دارم
That you are here

که تو اینجایی
It's the only way
I see clear

و این تنها راهیه که به وضوح می بینم
What have I done

مگه چیکار کردم
You seem to move on easy

که اینقدر به راحتی از من گذشتی

And everytime I try to fly

هر وقت که سعی می کنم پرواز کنم
I fall without my wings

بدون پرهام به زمین می افتم
I feel so small

احساس کوچیکی می کنم
I guess I need you baby

انگار برای پرواز به تو نیاز دارم عزیزم
And everytime I see you in my dreams

و هر بار که تورو تو رویا هام می بینم
I see your face, it's haunting me

صورتت رو می بینم و اون منو شکار می کنه
I guess I need you baby

انگار برای پرواز به تو نیاز دارم عزیزم


I may have made it rain

شاید من باعث این همه مشکلات شدم
Please forgive me

تورو خدا منو ببخش
My weakness caused you pain

و درد و رنجت همش بخاطر ضعف من بوده
And this song is my sorry

و این آهنگ معذرت خواهی منه

Ohhhh

At night I pray

شبها دعا می کنم
That soon your face
Will fade away

که خیلی زود صورتت از جلوی چشمام محو بشه

And everytime I try to fly

هر وقت که سعی می کنم پرواز کنم
I fall without my wings

بدون پرهام به زمین می افتم
I feel so small

احساس کوچیکی می کنم
I guess I need you baby

انگار برای پرواز به تو نیاز دارم عزیزم
And everytime I see you in my dreams

و هر بار که تورو تو رویا هام می بینم
I see your face, it's haunting me

صورتت رو می بینم و اون منو شکار می کنه
I guess I need you baby

انگار برای پرواز به تو نیاز دارم عزیزم

 

[ ] [ ] [ pouya ]

Britney Spears - Toxic


Baby, can’t you see
I’m calling

عزیزم نمیبینی دارم صدات می کنم؟
A guy like you
Should wear a warning

پسری مثل تو باید خیلی حواسشو جمع کنه
It’s dangerous
I¡¦m fallin’

خیلی خطرناکه، دارم سقوط می کنم

There¡¦s no escape

راه فراری وجود نداره
I can¡¦t hide

نمیتونم مخفی بشم
I need a hit

به یه ضربه احتیاج دارم
Baby, give me it

بهم اونو بده عزیزم
You’re dangerous

تو خیلی خطرناکی
I’m lovin¡’ it

داره کم کم ازش خوشم میاد

Too high
Can’t come down

خیلی بالا رفته، نمیتونم پایین بیارمش
Losing my head
Spinning around and around

عقلمو از دست دادم، سرم داره گیج میره
Do you feel me now

With a taste of your lips

حالا میتونی با یه دهن مزه احساسم کنی؟


I’m on a ride

دارم میرونم
You’re toxic

تو مثل یه زهر می مونی
I’m slipping under

منم دارم گولشو می خورم
With a taste of poison paradise

با نوشیدن جرعه ای از این مشروب بهشتی
I’m addicted to you

معتادت شدم
Don’t you know that you’re toxic

مگه نمیدونی که تو یه زهری
And I love what you do

و من عاشق کاراییم که می کنی
Don’t you know that you’re toxic

مگه نمیدونی که تو یه زهری

It’s getting late
To give you up

دیگه خیلی دیر شدخ که یخوام بی خیالت بشم
I took a sip
From my devil cup

جرعهه ای از جام شیطانم نوشیدم
Slowly
It’s taking over me

کم کم داره روم اثر می کنه

Too high
Can’t come down

خیلی بالا رفته، نمیتونم پایین بیارمش
It¡¦s in the air

تو هوا هستو
And it’s all around

همه جا هست
Can you feel me now

With a taste of your lips

حالا میتونی با یه دهن مزه احساسم کنی؟


I’m on a ride

دارم میرونم
You’re toxic

تو مثل یه زهر می مونی
I’m slipping under

منم دارم گولشو می خورم
With a taste of poison paradise

با نوشیدن جرعه ای از این مشروب بهشتی
I’m addicted to you

معتادت شدم
Don’t you know that you’re toxic

مگه نمیدونی که تو یه زهری
And I love what you do

و من عاشق کاراییم کخ می کنی
Don’t you know that you’re toxic

مگه نمیدونی که تو یه زهری

Don't you know that you're toxic

مگه نمیدونی که تو یه زهری

With a tast of your lips

با یه دهن مزه
I’m on a ride

دارم میرونم
You’re toxic

تو مثل یه زهر می مونی
I’m slipping under

منم دارم گولشو می خورم
With a taste of poison paradise

با نوشیدن جرعه ای از این مشروب بهشتی
I’m addicted to you

معتادت شدم
Don’t you know that you’re toxic

مگه نمیدونی که تو یه زهری

Intoxicate me now

With your lovin' now

منو با عشقت از این زهر پاک کن

I think I'm ready now

فکر کنم آمادم
I think I'm ready now

فکر کنم آمادم
Intoxicate me now

With your lovin' now

منو با عشقت از این زهر پاک کن

I'm ready now

من آمادم

[ ] [ ] [ pouya ]

BRITNEY SPEARS - Piece Of Me


I'm Miss American Dream since I was 17

از وقتی 17 سالم بود دختر محبوب آمریکاییا شدم
Don't matter if I step on the scene

اصلا مهم نیست رو صحنه باشم یا نه
Or sneak away to the Philippines

یا یواشکی به فیلیپین برم
They're still gonna put pictures of my derriere in the magazine

چون اونا همش میخوان آخرین عکسای منو تو مجلشون بندازن
You want a piece of me?

شما فقط یه تیکه از منو میخواین
You want a piece of me...

شما فقط یه تیکه از منو میخواین. . .

I'm Miss bad media karma

من یه دختره بدکارم که فیلماش پخش میشه
Another day another drama

هر روز باید با یکی دعوا کنم
Guess I can't see the harm
In working and being a mama

هم باید کار کنم و هم باید مادر باشم
And with a kid on my arm

و با یه بچه بغلم
I'm still an exceptional earner

هنوز یه پول درار استثناییم
And you want a piece of me

و شما فقط یه تیکه از منو میخواین

I'm Mrs. Lifestyles of the rich and famous

من یه خانوم معروف و پولدارم
(You want a piece of me)

شما فقط یه تیکه از منو میخواین
I'm Mrs. Oh my God that Britney's Shameless

من خانوم "آه خدای من اون بریتنی بی حیاست"
(You want a piece of me)

شما فقط یه تیکه از منو میخواین
I'm Mrs. Extra! Extra! this just in

من خانوم "کمه، کمه، بیشتر"
(You want a piece of me)

شما فقط یه تیکه از منو میخواین
I'm Mrs. she's too big now she's too thin

من خانوم "خیلی بزرگ شده ولی هنوز لاغره"
(You want a piece of me)

شما فقط یه تیکه از منو میخواین

I'm Mrs. 'You want a piece of me?'

من خانوم "شما یه تیکه از منو میخواین"
Tryin' and pissin' me off

همش سعی می کنین منو عصبانی کنین
Well get in line with the paparazzi

خب پس برید تو صف
Who's flippin' me off

کی داره بهم فحش میده؟
Hopin' I'll resort to some havoc

امیدوارم به خشونت متوسل نشم
And end up settlin' in court

و باز برم به دادگاه
Now are you sure you want a piece of me?

حالا مطمئنین که یه تیکه از منو میخواین

(you want a piece of me)

شما یه تیکه از منو میخواین
I'm Mrs. 'Most likely to get on the TV for strippin' on the streets'

من خانومی هستم که خیلیا دوست دارن که تو خیابون استریپ کنم
When getting the groceries, no, for real..

یا برای خرید به مغازه برم، نه، خدایی!
Are you kidding me?

حتما دارین شوخی می کنین
No wonder there's panic in this industry

بدون شک این حرفه من پر از ترس و وحشته
I mean please...

منظورم اینه که ، خواهش می کنم
Do you want a piece of me?

شما یه تیکه از منو میخواین?

I'm Mrs. Lifestyles of the rich and famous

من یه خانوم معروف و پولدارم
(You want a piece of me)

شما یه تیکه از منو میخواین
I'm Mrs. Oh my God that Britney's Shameless

من خانوم "آه خدای من اون بریتنی بی حیاست"
(You want a piece of me)

شما یه تیکه از منو میخواین
I'm Mrs. Extra! Extra! this just in

من خانوم "کمه، کمه، بیشتر"
(You want a piece of me)

شما یه تیکه از منو میخواین
I'm Mrs. she's too big now she's too thin

من خانوم "کمه، کمه، بیشتر"
(You want a piece of me)

شما یه تیکه از منو میخواین
I'm Miss American Dream since I was 17

از وقتی 17 سالم بود دختر محبوب آمریکاییا شدم
Don't matter if I step on the scene

اصلا مهم نیست رو صحنه باشم یا نه
Or sneak away to the Philippines

یا یواشکی به فیلیپین برم
They're still gonna put pictures of my derriere in the magazine

چون اونا همش میخوان آخرین عکسای منو تو مجلشون بندازن


You want a piece of me?

شما یه تیکه از منو میخواین?
You want a piece of me...

شما یه تیکه از منو میخواین
You want a piece of me?

شما یه تیکه از منو میخواین?
I'm Mrs. Lifestyles of the rich and famous

من یه خانوم معروف و پولدارم
(You want a piece of me)

شما یه تیکه از منو میخواین
I'm Mrs. Oh my God that Britney's Shameless

من خانوم "آه خدای من اون بریتنی بی حیاست"
(You want a piece of me)

شما یه تیکه از منو میخواین
I'm Mrs. Extra! Extra! this just in

من خانوم "کمه، کمه، بیشتر"
(You want a piece of me)

شما یه تیکه از منو میخواین
I'm Mrs. she's too big now she's too thin

من خانوم "خیلی بزرگ شده ولی هنوز لاغره"
(You want a piece of me)

شما یه تیکه از منو میخواین
I'm Mrs. Lifestyles of the rich and famous

من یه خانوم معروف و پولدارم
(You want a piece of me)

شما یه تیکه از منو میخواین
I'm Mrs. Oh my God that Britney's Shameless

من خانوم "آه خدای من اون بریتنی بی حیاست"
(You want a piece of me)

شما یه تیکه از منو میخواین
I'm Mrs. Extra! Extra! this just in

من خانوم "کمه، کمه، بیشتر"
(You want a piece of me)

شما یه تیکه از منو میخواین
I'm Mrs. she's too big now she's too thin

من خانوم "خیلی بزرگ شده ولی هنوز لاغره"
(You want a piece of me)

شما یه تیکه از منو میخواین
Oh yeah
You want a piece of me

آره شما یه تیکه از منو میخواین

 

[ ] [ ] [ pouya ]

BRITNEY SPEARS - I'm Not A Girl, Not Yet A Woman

I used to think
I had the answers to everything,

فکر می کردم، جواب همه سوالها رو دارم
But now I know
Life doesn't always go my way, yeah...

اما حالا می فهمم، که همیشه زندگی بر وفق مرادم نیست
Feels like I'm caught in the middle

بین این دوتا گیر افتادم
That's when I realize...

و اون موقست که می فهمم. . .


I'm not a girl,

من دختر بچه نیستم
Not yet a woman.

و هنوز یه زن بالغ هم نشدم
All I need is time,

تمام چیزی که نیاز دارم زمانه
A moment that is mine,

زمانی که مال خودم باشه
While I'm in between.

وقتی که بین این دو گیر افتادم

I'm not a girl,

من دختر بچه نیستم


There is no need to protect me.

نیاز نیست از من محافظت کنین
It's time that I
Learn to face up to this on my own.

وقتشه که خودم با این مسائل دست و پنجه نرم کنم
I've seen so much more than you know now,

من بیشتر از اونی که تو حالا میدونی میدونم
So don't tell me to shut my eyes.

پس نگو که چشمام رو در برابرش ببندم


I'm not a girl,

من دختر بچه نیستم
But if you look at me closely,

اما اکه با دقت بهم نگاه کنی
You will see it my eyes.

تو چشمام خواهی دید
This girl will always find
Her way.

این دختر بچه همیشه راه خودش رو پیدا خواهد کرد

I'm not a girl,

من دختر بچه نیستم
Not yet a woman.

و هنوز یه زن بالغ هم نشدم
All I need is time,

تمام چیزی که نیاز دارم زمانه
A moment that is mine,

زمانی که مال خودم باشه
While I'm in between.

وقتی که بین این دو گیر افتادم

 

I'm not a girl,

من دختر بچه نیستم
Not yet a woman.

و هنوز یه زن بالغ هم نشدم
All I need is time,

تمام چیزی که نیاز دارم زمانه
A moment that is mine,

زمانی که مال خودم باشه
While I'm in between.

وقتی که بین این دو گیر افتادم

I'm not a girl,

من دختر بچه نیستم
Not yet a woman.

و هنوز یه زن بالغ هم نشدم

 

[ ] [ ] [ pouya ]

Britney Spears - Lucky
 
this is a story about a girl named Lucky…
این داستان دختریه به نام (لاکی (خوش شانس))

Early morning
She wakes up

صبح خیلی زود از خواب بلند میشه
Knock, knock, knock on the door
"تق، تق، تق" صدای در میاد


It's time for makeup
Perfect smile

وقتشه یه خنده بی نظیر و مصنویی رو لبات نقش ببنده
It's you they're all waiting for

اون تویی که اونا منتظرشن

They go, isn't she lovely?

اونا میگن: واقعا دوس داشتنی نیست؟
This Hollywood girl

این دختر هالی وودی

 
And they say she's so lucky, she's a star

و میگن: خیلی خوش شانسه، اون یه ستارست
But she cry, cry, cries in her lonely heart, thinking

اما اون همش تو قلب تنهاش گریه می کنه، و با خودش فکر می کنه
If there's nothing missing in my life

اگه چیزی تو زندگی کم و کسر ندارم
Then why do these tears come at night.

پس چرا این اشکا ، شبا سرازیر میشن؟

Lost in an image, in a dream

                           تو یه تصویر گم شده، تو یه رویا
But there's no one there to wake her up

اما فردی اونجا نیست تا بیدارش کنه
And the world is spinning, and she keeps on winning

زمین همچنان می چرخه و اون به برنده شدناش ادامه میده
But tell me what happens when it stops?

اما بمن بگو اگه وایسته چه اتفاقی می افته؟


They go, isn't she lovely?

اونا میگن: واقعا دوس داشتنی نیست؟
This Hollywood girl

این دختر هالی وودی


And they say she's so lucky, she's a star

و میگن: خیلی خوش شانسه، اون یه ستارست
But she cry, cry, cries in her lonely heart, thinking

اما اون همش تو قلب تنهاش گریه می کنه، و با خودش فکر می کنه
If there's nothing missing in my life

اگه چیزی تو زندگی کم و کسر ندارم
Then why do these tears come at night.

پس چرا این اشکا ، شبا سرازیر میشن؟

Ay-ay-yeah-eh-eh-yeah

"Best actress, and the winner is…Lucky!"
" بهترین بازیگر و بهترین برنده خانم. . . لاکی!"
Ay-ay-yeah-eh-eh-yeah

"I'm Roger Johnson for Pop News standing

outside the arena waiting for Lucky"

من راجر جانسون از خبرگذاری پاپ، "

خارج از صحنه ایستادم و منتظر لاکی هستم"
"Oh my god…here she comes!"

" اوه خدای من اومدش !. . ."

Isn't she lucky, this Hollywood girl?

واقعا خوش شانس نیست؟ این دختر هالی وودی
She is so lucky, but why does she cry?

خیلی خوش بخته، اما چرا گریه می کنه؟
If there's nothing missing in her life

اگه چیزی تو زندگیش کم نداره
Why do tears come at night?!

چرا این اشکا شبا سرازیر میشن؟

And they say she's so lucky, she's a star

و میگن: خیلی خوش شانسه، اون یه ستارست
But she cry, cry, cries in her lonely heart, thinking

اما اون همش تو قلب تنهاش گریه می کنه، و با خودش فکر می کنه
If there's nothing missing in my life

اگه چیزی تو زندگی کم و کسر ندارم
Then why do these tears come at night.

پس چرا این اشکا ، شبا سرازیر میشن؟


she's so lucky, she's a star

خیلی خوش شانسه، اون یه ستارست
But she cry, cry, cries in her lonely heart, thinking

اما اون همش تو قلب تنهاش گریه می کنه، و با خودش فکر می کنه
If there's nothing missing in my life

اگه چیزی تو زندگی کم و کسر ندارم
Then why do these tears come at night.

پس چرا این اشکا ، شبا سرازیر میشن؟

 

[ ] [ ] [ pouya ]

Britney Spears - What U See is What U Get
 


You used to say that I was special,

میگفتی که من استثناییم
Everything was right,

همه چیز ردیف بود
But now you think I'm wearing too much makeup,

اما حالا فکر می کنی که خیلی لباسای ناجور می پوشم
That my dress is too tight.

و اینکه لباسام خیلی تنگه
You got no reasons to be jealous,

دلیلی برای حسادت نداری
I've never been untrue,

من که هیچوقت خا ئن نبودم
So what's it really matter if they're lookin,

پس چه عیبی داره اونا نگاه کنن
I'm only lookin at you.

وقتی که نگاه من فقط به تو هست

You should never try to change me,

نباید هیچ وقت سعی کنی که من رو عوض کنی
I can be nobody else, and I like the way I am.

من نمی تونم فرد دیگه ای باشم، و اینطوری که هستم رو دوست دارم
What you see is what you get.

منو همینطور که میبینی، مال تو هستم


This is me, and you,

منم و تویی
If you want me don't forget,

اگه منو میخوای فراموش نکن
You should take me as I am.

باید منو همینطور که هستم بخوای
'Cuz I can promise you, baby what you see is what you get.

چون می تونم بهت قول بدم، عزیزم من همینطور که میبینی، مال تو هستم

 

I know you watch me when I'm dancing',

When I party with my friends.

می دونم که وقتی دارم تو پارتی با دوستام می رقصم بهم خیره میشی

I can feel your eyes on my back, baby.

عزیزم نگاهت رو روی پشتم احساس می کنم
I can't have your chains around me, baby can't you see,

نمیتونم زنجیرت رو دور خودم تحمل کنم، عزیزم نمیتونی ببینی؟
I can be anything you dream of, but I gotta be free.

تو رویا هات میتونم اون چیزی باشم که میخوای،

اما (تو حقیقت) می خوام آزاد باشم
You should never try to change me,

نباید هیچ وقت سعی کنی که من رو عوض کنی
I can be nobody else, and I like the way I am.

من نمی تونم فرد دیگه ای باشم، و اینطوری که هستم رو دوست دارم
What you see is what you get.

من همینطور که میبینی، مال تو هستم


This is me, and you,

منم و تویی
If you want me don't forget,

اگه منو میخوای فراموش نکن
You should take me as I am.

باید منو همینطور که هستم بخوای
'Cuz I can promise you, baby what you see is what you get.

چون می تونم بهت قول بدم، عزیزم منو همینطور که میبینی، مال تو هستم

 

You should never try to change me,

نباید هیچ وقت سعی کنی که من رو عوض کنی
I can be nobody else...

من نمی تونم فرد دیگه ای باشم
Believe me, you'll be lookin for trouble,

باور کن، به مشکل بر می خوری
If you hurt me, I can promise you

آگه منو آزار بدی، بهت قول میدم
You'll be lookin for trouble,

به مشکل بر می خوری
Believe me.

باور کن
What you see is what you get.

من همینطور که میبینی، مال تو هستم


This is me, and you,

منم و تویی
If you want me don't forget,

اگه منو میخوای فراموش نکن
You should take me as I am.

باید منو همینطور که هستم بخوای.


'Cuz I can promise you, baby what you see is what you get.

چون می تونم بهت قول بدم، عزیزم من همینطور که میبینی، مال تو هستم


'Cuz I can promise you, baby what you see is what you get.

چون می تونم بهت قول بدم، عزیزم من همینطور که میبینی، مال تو هستم

 

[ ] [ ] [ pouya ]

Britney Spears - Born To Make You Happy

 

I'm sitting here alone up in my room

هنوز اینجا تو اتاقم تنهام
ve been throught we`And thinking about the times tha

و دارم به لحظه هایی که با هم بودیم فکر می کنم
(oh my love)

اوه عزیزم
I'm looking at a picture in my hand

دارم به عکسی که تو دستمه نگاه می کنم

Trying my best to understand

دارم سعی می کنم که بفهمم
I really want to know what we did wrong
with a love that felt so strong

واقعا می خوام بفهمم که کجای اون عشق آتشین ما اشتباه بود

If only you were here tonight
I know that we could make it right

می دونم اگه امشب اینجا بودی می تونستیم جوابشو پیدا کنیم

I don't know how to live without your love

نمی دونم چطور می تونم بدون عشق تو زندگی کنم
I was born to make you happy

من برای شاد کردن تو به دنیا اومدم
'Cause you're the only one within my heart

چون تو تنها فردی هستی که تو قلبم جا داره

I was born to make you happy

من برای شاد کردن تو به دنیا اومدم

Always and forever you and me

همیشه من و تو در کنار هم
That's the way our lives should be

زندگی ما باید اینطور باشه
I don't know how to live without your love

نمی دونم چطور می تونم بدون عشق تو زندگی کنم
I was born to make you happy

من برای شاد کردن تو به دنیا اومدم

 

I know I've been a fool since you've been gone

میدونم از وقتی رفتی انگار دیوونه شدم
I'd better give it up and carry on (oh my love)

بهتره بدون اینکه بهش فکر کنم ادامه بدم
'Cause living in a dream of you and me
is not the way my life should be

چون زندگی من نباید تو خواب و رویای باهم بودن سپری بشه

I don't want to cry a tear for you
So forgive me if I do

نمی خوام حتی یه قطره هم اشک برات بریزم، پس بخاطر این کار منو ببخش
If only you were here tonight

اگه فقط امشب اینجا بودی
I know that we could make it right

 میدونم که میتونستیم این کار رو بکنیم

I don't know how to live without your love

نمی دونم چطور می تونم بدون عشق تو زندگی کنم
I was born to make you happy

من برای شاد کردن تو به دنیا اومدم
'Cause you're the only one within my heart

چون تو تنها فردی هستی که تو قلبم جا داره


I was born to make you happy

من برای شاد کردن تو به دنیا اومدم
Always and forever you and me

همیشه من و تو در کنار هم
That's the way our lives should be

زندگی ما باید اینطور باشه
I don't know how to live without your love

نمی دونم چطور می تونم بدون عشق تو زندگی کنم
I was born to make you happy

من برای شاد کردن تو به دنیا اومدم


I was born to make you happy

من برای شاد کردن تو به دنیا اومدم


I'd do anything, I'd give you my world

برات حاظرم هر کاری بکنم، دنیام رو بهت می بخشم
I'd wait forever, to be your girl

تا روزی که برای تو بشم منتظر می مونم
Just call out my name,
and I will be there

کافیه اسمم رو صدا کنی تا من اونجا باشم
Just to show you how much I care
تا بهت نشون بدم که چقدر برام ارزش داری
I don't know how to live without your love

نمی دونم چطور می تونم بدون عشق تو زندگی کنم
I was born to make you happy

من برای شاد کردن تو به دنیا اومدم
'Cause you're the only one within my heart

چون تو تنها فردی هستی که تو قلبم جا داره


I was born to make you happy

من برای شاد کردن تو به دنیا اومدم
Always and forever you and me

همیشه من و تو در کنار هم
That's the way our lives should be

زندگی ما باید اینطور باشه
I don't know how to live without your love

نمی دونم چطور می تونم بدون عشق تو زندگی کنم
I was born to make you happy

من برای شاد کردن تو به دنیا اومدم

 

I don't know how to live without your love

نمی دونم چطور می تونم بدون عشق تو زندگی کنم
I was born to make you happy

من برای شاد کردن تو به دنیا اومدم
'Cause you're the only one within my heart

چون تو تنها فردی هستی که تو قلبم جا داره
I was born to make you happy

من برای شاد کردن تو به دنیا اومدم

 

 
Always and forever you and me

همیشه من و تو در کنار هم
That's the way our lives should be

زندگی ما باید اینطور باشه
I don't know how to live without your love

نمی دونم چطور می تونم بدون عشق تو زندگی کنم
I was born to make you happy

من برای شاد کردن تو به دنیا اومدم

 

[ ] [ ] [ pouya ]
درباره وبلاگ
امکانات وب